Dlaczego warto się uczyć historii ?

Jak powiedział Albert Eistein: "Najpiękniejszą rzeczą, jakiej możemy doświadczyć jest oczarowanie tajemnicy. Jest to uczucie, które stoi u kolebki prawdziwej sztuki i prawdziwej nauki". Takie stwierdzenie dla wielu ludzi jest niezrozumiałe. Nie wiedzą oni lub nie chcą zauważyć, że sama wiedza nie jest wartością samą w sobie (gdyby tak było, to komory gazowe Teblinki, Auchwitz i Buchenwaldu nigdy by nie powstały). Równie naganny jest brak wiedzy lub próba wyłudzenia oceny, np na sprawdzanie lub egzaminie. Najważniejsza jest zatem ummiejętność myślenia oparta na uniwersalnych wartościach chrześcijańskich (ogólnoludzkich). Historia pod tym względem jest wyjątkowa.Zagadnienia historyczne dotykają bowiem bowiem wszystkich najwazniejszych problemów współczesnego świata - nawet jesli mówią o wydarzeniach sprzed kilku tysięcy lat.